Սերգեյ Դանիելյանը ահավոր զայրացած է․Հենց հիմա նա դիմում է ռուսաստանի հայերին

Սերգեյ Դանիելյանը ահավոր զայրացած է․Հենց հիմա նա դիմում է ռուսաստանի հայերին

Սերգեյ Դանիելյանը ահավոր զայրացած է․Հենց հիմա նա դիմում է ռուսաստանի հայերին

Աղբյուրը